Seminare 2019

Oktober

Freitag - 18.10.2019
10:00 - 14:00
Miami
Samstag - 19.10.2019
10:00 - 14:00
Miami
Sonntag - 20.10.2019
10:00 - 14:00
New York City Stamford
Samstag - 26.10.2019
10:00 - 14:00
Bowling Green
Sonntag - 27.10.2019
10:00 - 14:00
Colorado Springs

November

Freitag - 01.11.2019
10:00 - 14:00
Mexico
Samstag - 02.11.2019
10:00 - 14:00
Mexico
Sonntag - 03.11.2019
10:00 - 14:00
Mexico
Freitag - 08.11.2019
10:00 - 14:00
Dallas
Samstag - 09.11.2019
10:00 - 14:00
Dallas
Sonntag - 10.11.2019
10:00 - 14:00
Minneapolis
Donnerstag - 14.11.2019
10:00 - 14:00
Dubai
Freitag - 15.11.2019
10:00 - 14:00
Dubai
Samstag - 16.11.2019
10:00 - 14:00
Dubai
Sonntag - 17.11.2019
10:00 - 14:00
Dubai
Freitag - 22.11.2019
10:00 - 14:00
Menden
Samstag - 23.11.2019
10:00 - 14:00
Menden
Sonntag - 24.11.2019
10:00 - 14:00
Hamburg
Freitag - 29.11.2019
10:00 - 14:00
Turkey
Samstag - 30.11.2019
10:00 - 14:00
Turkey

Dezember

Sonntag - 01.12.2019
10:00 - 14:00
Turkey
Freitag - 06.12.2019
10:00 - 14:00
Bangor
Samstag - 07.12.2019
10:00 - 14:00
Harrogate
Sonntag - 08.12.2019
10:00 - 14:00
Copenhagen
Sonntag - 08.12.2019
10:00 - 14:00
Straubing
Freitag - 13.12.2019
10:00 - 14:00
Italy
Samstag - 14.12.2019
10:00 - 14:00
Italy
Sonntag - 15.12.2019
10:00 - 14:00
Italy
Freitag - 20.12.2019
10:00 - 14:00
Johannesburg
Samstag - 21.12.2019
10:00 - 14:00
Johannesburg