Seminare 2020

April

Freitag - 03.04.2020
10:00 - 14:00
Cattolica, Italy
Samstag - 04.04.2020
10:00 - 14:00
Bologna, Italy
Sonntag - 05.04.2020
10:00 - 14:00
La Spezia, Italy
Freitag - 10.04.2020
10:00 - 14:00
Turkey
Samstag - 11.04.2020
10:00 - 14:00
Turkey
Sonntag - 12.04.2020
10:00 - 14:00
Turkey
Freitag - 17.04.2020
10:00 - 14:00
Harrogate
Samstag - 18.04.2020
10:00 - 14:00
Bangor
Sonntag - 19.04.2020
10:00 - 14:00
Schwelm
Samstag - 25.04.2020
10:00 - 14:00
Hamburg
Sonntag - 26.04.2020
10:00 - 14:00
Budapest / Hungary

Mai

Freitag - 01.05.2020
10:00 - 14:00
Menden
Samstag - 02.05.2020
10:00 - 14:00
Menden
Samstag - 02.05.2020
10:00 - 14:00
Leipzig
Freitag - 08.05.2020
10:00 - 14:00
Sofia
Samstag - 09.05.2020
10:00 - 14:00
Athens
Samstag - 09.05.2020
10:00 - 14:00
Vienna
Samstag - 16.05.2020
10:00 - 14:00
Copenhagen
Sonntag - 17.05.2020
10:00 - 14:00
Detmold
Samstag - 23.05.2020
10:00 - 14:00
Paris
Sonntag - 24.05.2020
10:00 - 14:00
Paris

Juni

Freitag - 05.06.2020
10:00 - 14:00
Turkey
Samstag - 06.06.2020
10:00 - 14:00
Turkey
Sonntag - 07.06.2020
10:00 - 14:00
Turkey
Freitag - 19.06.2020
10:00 - 14:00
Harrogate
Samstag - 20.06.2020
10:00 - 14:00
Bangor
Samstag - 20.06.2020
10:00 - 14:00
Augsburg
Freitag - 26.06.2020
10:00 - 14:00
Cattolica (Summercamp)
Samstag - 27.06.2020
10:00 - 14:00
Cattolica (Summercamp)
Sonntag - 28.06.2020
10:00 - 14:00
Cattolica (Summercamp)

Juli

Freitag - 10.07.2020
10:00 - 14:00
USA
Sonntag - 12.07.2020
10:00 - 14:00
Los Angeles
Freitag - 17.07.2020
10:00 - 14:00
USA (Summercamp)
Samstag - 18.07.2020
10:00 - 14:00
USA (Summercamp)
Sonntag - 19.07.2020
10:00 - 14:00
USA (Summercamp)
Freitag - 24.07.2020
10:00 - 14:00
Mexico (Summercamp)
Samstag - 25.07.2020
10:00 - 14:00
Mexico (Summercamp)
Sonntag - 26.07.2020
10:00 - 14:00
Mexico (Summercamp)
Dienstag - 28.07.2020
10:00 - 14:00
Cuba
Mittwoch - 29.07.2020
10:00 - 14:00
Cuba
Donnerstag - 30.07.2020
10:00 - 14:00
Cuba

August

Freitag - 07.08.2020
10:00 - 14:00
Harrogate
Samstag - 08.08.2020
10:00 - 14:00
Belfast
Sonntag - 09.08.2020
10:00 - 14:00
Hamburg
Freitag - 14.08.2020
10:00 - 14:00
Turkey (Summercamp)
Samstag - 15.08.2020
10:00 - 14:00
Turkey (Summercamp)
Sonntag - 16.08.2020
10:00 - 14:00
Turkey (Summercamp)
Freitag - 21.08.2020
10:00 - 14:00
Tabriz
Samstag - 22.08.2020
10:00 - 14:00
Tabriz
Sonntag - 23.08.2020
10:00 - 14:00
Tabriz
Freitag - 28.08.2020
10:00 - 14:00
Greece (Summercamp)
Samstag - 29.08.2020
10:00 - 14:00
Greece (Summercamp)
Sonntag - 30.08.2020
10:00 - 14:00
Greece (Summercamp)

September

Freitag - 04.09.2020
10:00 - 14:00
Menden / Germany (Summercamp)
Samstag - 05.09.2020
10:00 - 14:00
Menden / Germany (Summercamp)
Sonntag - 06.09.2020
10:00 - 14:00
Menden / Germany (Summercamp)
Freitag - 11.09.2020
10:00 - 14:00
Brakel
Samstag - 12.09.2020
10:00 - 14:00
Copenhagen
Sonntag - 13.09.2020
10:00 - 14:00
Vienna / Austria
Freitag - 18.09.2020
10:00 - 14:00
South Africa (Summercamp)
Samstag - 19.09.2020
10:00 - 14:00
South Africa (Summercamp)
Sonntag - 20.09.2020
10:00 - 14:00
South Africa (Summercamp)
Mittwoch - 23.09.2020
10:00 - 14:00
Turkey
Donnerstag - 24.09.2020
10:00 - 14:00
Turkey
Freitag - 25.09.2020
10:00 - 14:00
Turkey

Oktober

Samstag - 03.10.2020
10:00 - 14:00
Hannover / Germany
Sonntag - 04.10.2020
10:00 - 14:00
Budapest
Freitag - 09.10.2020
10:00 - 14:00
Bratislava
Samstag - 10.10.2020
10:00 - 14:00
Sofia
Sonntag - 11.10.2020
10:00 - 14:00
Athens / Greece
Samstag - 17.10.2020
10:00 - 14:00
Schwelm
Sonntag - 18.10.2020
10:00 - 14:00
Straubing
Freitag - 23.10.2020
10:00 - 14:00
Turkey
Samstag - 24.10.2020
10:00 - 14:00
Turkey
Sonntag - 25.10.2020
10:00 - 14:00
Turkey
Freitag - 30.10.2020
10:00 - 14:00
Harrogate
Samstag - 31.10.2020
10:00 - 14:00
Bangor

November

Sonntag - 01.11.2020
10:00 - 14:00
Menden / Germany
Freitag - 06.11.2020
10:00 - 14:00
Cattolica, Italy
Samstag - 07.11.2020
10:00 - 14:00
Bologna, Italy
Sonntag - 08.11.2020
10:00 - 14:00
La Spezia, Italy
Freitag - 13.11.2020
10:00 - 14:00
NYC
Samstag - 14.11.2020
10:00 - 14:00
NYC
Sonntag - 15.11.2020
10:00 - 14:00
Bowling Green
Samstag - 21.11.2020
10:00 - 14:00
Dallas
Samstag - 21.11.2020
10:00 - 14:00
Dallas
Sonntag - 22.11.2020
10:00 - 14:00
Colorado Springs
Samstag - 28.11.2020
10:00 - 14:00
Mexico
Sonntag - 29.11.2020
10:00 - 14:00
Mexico

Dezember

Freitag - 04.12.2020
10:00 - 14:00
Eureka
Samstag - 05.12.2020
10:00 - 14:00
Eureka
Sonntag - 06.12.2020
10:00 - 14:00
Minneapolis
Donnerstag - 17.12.2020
10:00 - 14:00
Turkey
Freitag - 18.12.2020
10:00 - 14:00
Turkey
Samstag - 19.12.2020
10:00 - 14:00
Turkey